Rapportering knyttet til minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) samt minstekrav til total tapsabsorberingskapasitet (TLAC).

Til innboksen

Om denne tjenesten

Dette er en kvartalsvis rapportering. Se Finanstilsynets nettsider for rapporteringsfrister.

Korrigering av allerede innsendt rapport gjøres ved å benytte 'Lag ny kopi'-funksjonen fra arkiv-mappen.

Rapporteringen gjelder kun foretak som har fått fastsatt MREL-krav av Finanstilsynet. De som skal levere vil finne skjemaet i innboksen i Altinn

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Rapport på XBRL-format legges ved Altinn-skjemaet ved innsending. Tillatte filtyper er *.xbrl eller *.zip.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema