Finanstilsynet har 29.11.2022 fastsatt ny forskrift om rapportering for forsikringsformidlingsforetak. Forskriften erstatter forskrift om rapportering for forsikringsformidlingsforetak av 25. januar 2008 nr. 67.

Forskriften innebærer at alle forsikringsagentforetak skal sende inn rapportering om virksomheten.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Frist for innlevering er 15. mars.

Årlig rapportering.

Rapportering for forsikringsagentforetak som er registrert i Finanstilsynets register per 31.12. sist år.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere dem til deg.

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt

Merete Hoel Bjanes
Tlf: 22 93 97 90
Epost: mhb@finanstilsynet.no

Ingerid Boge 
Tlf: 22 93 99 48
Epost: Ingerid.Boge@finanstilsynet.no

Åpne kontaktskjema