Minstekrav til risikovekt for utlån med pant i eiendom skal rapporteres av alle banker, kredittforetak og finansieringsforetak som benytter IRB-metoden.

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Kvartalsvis innlevering

1. kvartal:  12. mai
2. kvartal:  11. august
3. kvartal:  11. november
4. kvartal:  11. februar

Dersom fristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal rapporten leveres påfølgende arbeidsdag.

Ved feilinnsending kan funksjonaliteten Lag ny kopi benyttes.

Se Finanstilsynets sider

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør her. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Altinnskjemaet skal ha ett vedlegg. Excelskjemaet som skal legges ved må lastes ned fra Finanstilsynets sider.

Korrekt versjon av Excelskjemaet finnes i celle A2 i arkfanen Forside. Versjonsnummeret skal fylles inn i post 3.1 i Altinnskjemaet

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets sider

Åpne kontaktskjema