Garantiordningen for skadeforsikringer en årlig rapportering for alle norske forsikringsforetak og norske filialer av utenlandske forsikringsforetak (NUF).

Vedlagt dette Altinn-skjemaet skal det være et utfylt Excelskjema.

Til innboksen

Om denne tjenesten

 Dette er en årlig rapportering med frist ....

Alle norske forsikringsforetak og norske filialer av utenlandske forsikringsforetak (NUF) skal årlig levere rapporteringsskjemaet til Garantiordningen for skadeforsikring. Dette inkluderer også foretak som ikke har hatt premieinntekter for de aktuelle forsikringsbransjene. 

De som skal fylle ut skjemaet finner det i sin innboks i Altinn.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil,. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Excel rapporteringsskjema som skal fylles ut og legges lastes ned fra Finanstilsynets nettsider.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema