Rapportering av opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av krisetiltaksplaner (og MREL) for 2020 iht. EU-kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624.

Til innboksen

Om denne tjenesten

Dette er en årlig rapportering. Frist for innsendelse er 30. april.

Korrigering av allerede innsendt rapport gjøres ved å benytte 'Lag ny kopi'-funksjonen fra arkiv-mappen.

De som skal levere vil finne skjemaet i innboksen i Altinn

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på Profil-siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

"Resolution" inngår som en modul i CRD IV-rapporteringspakken og skal rapporteres på XBRL-format og legges ved Altinn-skjemaet ved innsending. Tillatte filtyper er *.xbrl eller *.zip.

Spørsmål om skjemaet?

Se Finanstilsynets nettsider.

Åpne kontaktskjema