Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver stiller krav til at omsetning av gitte utgangsstoffer for eksplosiver skal meldes til DSB.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes av virksomheter som omsetter eller på annen måte gjør tilgjengelig utgangsstoffer for eksplosiver som er listet opp i § 2 i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver første ledd første kolonne eller med mer enn 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat. Meldingen skal gjøres før kjøp og omsetning kan begynne, og skal gi en komplett oversikt over hvilke utgangsstoffer for eksplosiver virksomheten til enhver tid omsetter eller på annen måte gjør tilgjengelig. Ved endring i omsetning av utgangsstoffer for eksplosiver skal det meldes inn endring eller opphør.

Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver stiller i §8 krav til innmelding av visse utgangsstoffer for eksplosiver. Formålet med innmeldingen er å ha oversikt over håndtering av disse utgangsstoffene i Norge.
Mer om skjema Nynorsk: Verksemder som produserer eller importerer utgangsstoff for eksplosiv som er førte opp i § 2 i forskrift om handtering av utgangsstoff for eksplosiv første ledd første kolonne, eller som inneheld med meir enn 16 vektprosent nitrogen frå ammoniumnitrat, skal deklarere desse ved hjelp av løysinga som Miljødirektoratet tilbyr for elektronisk deklarering, Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. https://www.altinn.no/skjemaoversikt/miljodirektoratet/kjemikaliedeklarering-til-produktregisteret/

Virksomheter som omsetter eller på annen måte gjør tilgjengelig utgangsstoffer for eksplosiver som er listet opp i § 2 i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver første ledd første kolonne eller med mer enn 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat.

Virksomheter som produserer eller importerer utgangsstoffer for eksplosiver som er listet opp i § 2 i forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver første ledd første kolonne eller med mer enn 16 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat skal deklarere disse ved hjelp av Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering, Kjemikaliedeklarering til produktregisteret. https://www.altinn.no/skjemaoversikt/miljodirektoratet/kjemikaliedeklarering-til-produktregisteret/

Spørsmål om skjemaet?

Kontakt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) dersom du har spørsmål til utfylling av skjemaet:

Telefon faglig brukerstotte: +47 33 41 25 00
Epost faglig brukerstotte: postmottak@dsb.no

Åpne kontaktskjema