Skjema for melding om sikkerhetsrådgiver gir virksomheter tilgang til elektronisk melding om utpekt sikkerhetsrådgiver(e). Meldingen kan også gjelde eventuelt opphør av oppdrag; at virksomheten ikke lenger plikter å ha sikkerhetsrådgiver, eller ved endringer i informasjon. Formålet er at DSB til enhver tid skal ha oversikt over alle utpekte sikkerhetsrådgivere innen transport av farlig gods i relevante virksomheter.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Den som har tilgang til å melde inn sikkerhetsrådgiver på vegne av virksomheten fyller ut nødvendig informasjon i skjemaet. Når knappen ”Send melding” er trykket sendes melding til DSB. Du vil få en kvittering på at meldingen er sendt.

Enhver virksomhet som plikter å ha egen sikkerhetsrådgiver(e) etter § 10 i forskrift om landtransport av farlig gods, skal sende melding til DSB via dette skjemaet.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet for en virksomhet trenger du Altinn-rollen  Patent, varemerke og design.

For å benytte tjenesten kreves innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere (ID-porten).

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden  Tilgangsstyring . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

§ 10 Sikkerhetsrådgiver i forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. http://lovdata.no/forskrift/2009-04-01-384/§10

Åpne kontaktskjema