Om denne tjenesten

Privatpersoner og virksomheter.

For å bruke denne tjenesten på vegne av en virksomhet, trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding. Skal du signere på vegne av en virksomhet, må du ha Altinn-rollen Parallell signering.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Når du bruker denne tjenesten lager du stiftelsesdokument og vedtekter. Aksjeselskapet er stiftet når alle har signert elektronisk.

Stiftere

Stifterne i et aksjeselskap kan være både personer og virksomheter. Alle stifterne må tegne aksjer i selskapet. Personer som er stiftere må være myndige og ikke ilagt konkurskarantene.

Enkeltpersonforetak, norskregistrert utenlandsk foretak, kommunalt foretak, eierseksjonssameie og andre som ikke er selvstendige juridiske personer kan ikke være stiftere av aksjeselskap.

Signering

Alle som skal signere stiftelsesdokumentet eller eventuelle vedlegg, må gjøre det elektronisk i Altinn.

Tilbakemelding

Når stiftelsesdokumentet er signert, vil du og stifterne få en tilbakemelding i meldingsboksen i Altinn. Meldingen inneholder:

  • stiftelsesdokument
  • vedtekter
  • eventuelt redegjørelse

Registrering i Foretaksregisteret

I tilbakemeldingen finner du en lenke til skjemaet Samordnet registermelding. Denne skal du bruke når du skal registrere selskapet i Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om registrering av selskapet senest tre måneder etter at det er stiftet.

Stiftelsesdokument, vedtekter og eventuell redegjørelse blir offentlig tilgjengelig etter at selskapet er registrert i Foretaksregisteret.

Personvern

Brønnøysundregistrenes personvernerklæring.

Trenger du hjelp?

Kontakt brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene

Tlf 75 00 75 00

Åpne kontaktskjema