Utvidet overtidsarbeid

Virksomheter som har behov for utvidet overtidsarbeid, og ikke har andre avtaler om dette, kan søke om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

Finn skjemaet på dat.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å søke om utvidet overtidsarbeid. Dere må sende inn søknaden senest fire uker før dere skal starte arbeidet. Arbeidstilsynet kan ikke gi tillatelse til arbeid tilbake i tid.

Dere kan søke om utvidet overtid hos Arbeidstilsynet i særlige tilfeller. Dere kan søke hvis dere

  • trenger utvidede rammer for overtid
  • ikke er tariffbundet
  • ikke kommer til enighet med de tillitsvalgte i virksomheten. Da trenger vi opplysninger om hvorfor dere ikke kommer til enighet og hvordan de tillitsvalgte vurderer ordningen

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema