Kontaktskjemaet benyttes for å sende inn henvendelser til Godkjenningsordningen for renhold.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet kan benyttes dersom du allerede er godkjent, har søknad under behandling eller har behov for å gi en beskjed til Godkjenningsordningen.

Feilinnsending

Ved feilinnsending kontakt svartjenesten eller opprett en kopi av søknaden, rett opp feil og send inn på nytt.

Innsending på vegne av bedrift/organisasjon.

Det trenges ingen rolle for å fylle ut dette skjemaet.

Tjenesten krever sikkerhetsnivå 1

Det er mulig å laste opp vedlegg som sendes inn sammen med dette skjemaet.

Kontaktskjemaet benyttes for å sende inn henvendelser til Godkjenningsordningen for renhold.

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema