Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Virksomheter som skal organisere arbeidstiden ved gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og ikke har andre avtaler om dette, kan søke om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

Finn skjemaet på dat.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å søke om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid. Dere må sende inn søknaden senest fire uker før dere skal starte arbeidet. Arbeidstilsynet kan ikke gi tillatelse til arbeid tilbake i tid.

Hvis dere setter arbeidstakerne til arbeid etter gjennomsnittsberegning uten å ha lov til det, vil arbeid ut over alminnelig arbeidstid være overtid. Da har arbeidstakerne krav på overtidsbetaling.

Dere kan søke om gjennomsnittsberegning hos Arbeidstilsynet hvis dere

  • trenger andre rammer enn det dere kan avtale med hver enkelt arbeidstaker
  • ikke er tariffbundet
  • ikke bli enige med de tillitsvalgte i virksomheten. Da trenger vi opplysninger om hvorfor dere ikke ble enige og hvordan de tillitsvalgte vurderer ordningen

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema