Årlig melding for godkjent virksomhet som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring

Virksomheter som er godkjent for å tilby bilpleie, hjulskift og hjullagring, skal hvert år bekrefte at de fremdeles oppfyller kravene. Dere må sende inn årlig melding for å fortsette å stå i oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell. Da kan dere fortsatt lovlig tilby manuell bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Finn skjemaet på dat.apps.altinn.no

Om denne tjenesten

Bruk skjemaet for å bekrefte at dere fremdeles oppfyller kravene. Dere må også sende inn årlig melding for å fortsatt stå i oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell (arbeidstilsynet.no).

Hvis dere ikke sender meldingen innen fristen, kan Arbeidstilsynet tilbakekalle godkjenningen. Da får dere statusen som “ulovlig – ikke godkjent” i oversikten og dere kan ikke lengre drive med disse tjenestene lovlig.

Dere skal sende inn årlig melding ett år etter at dere fikk vedtak om godkjenning fra Arbeidstilsynet, og hvert år innen samme dato etter det. Dere får brev fra oss om hvilken frist som gjelder for dere og når dere skal sende inn årlig melding.

Alle som er godkjent av Arbeidstilsynet for å tilby bilpleie, hjulskift og hjullagring, skal sende inn årlig melding.

Trenger du hjelp?

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

Kontakt svartjenesten

Mer informasjon:

Arbeidstilsynets nettsider

Åpne kontaktskjema