Tilskudd til ekstern ekspertbistand kan gis til arbeidsgivere for å forebygge lange eller hyppig gjentagende sykefravær i enkeltsaker. Bedriftsinterne tiltak og relevante offentlige støtteordninger skal være utprøvd. Arbeidsgiveren, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstakeren skal være enige om at det er hensiktsmessig med ekstern ekspertbistand.

Søknad om tilskudd til ekspertbistand inneholder personopplysninger. Søknaden skal bare inneholde personopplysninger om den arbeidstakeren som søknaden gjelder. Søknaden skal ikke inneholde flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å behandle søknaden.

Virksomheten er ansvarlig for å sikre at personopplysninger blir behandlet i tråd med bestemmelsene i personopplysningsloven. Se nærmere informasjon om personvern på arbeidsplassen i Datatilsynets veileder.

Start tjeneste

Om denne tjenesten

Skjemaet skal brukes når en virksomhet er enig med NAV om at det er behov for ekstern ekspertbistand for å forebygge lange eller hyppig gjentagende sykefravær i enkeltsaker.

Skjemaet skal benyttes av personer som representerer en bedrift - ikke en juridisk enhet. Rollen «Helse-, sosial og velferdstjenester» eller tildelt enkeltrettigheten «Søknad om tilskudd til ekspertbistand» gir tilgang til tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for aktør på siden Profil. Om du ikke har den nødvendige rollen, må du få noen til å delegere den til deg.

Tjenesten kan inneholde sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Skjemaet gir NAV nødvendig informasjon for å kunne innvilge tilskudd til ekspertbistand.

Altinn faser ut gammel teknologi-plattform i løpet av sommeren 2025.
Plattformen har en del utfordringer med tanke på tilgjengelighet (Altinns tilgjengelighetserklæring) som ikke kan rettes uten at tjenester flyttes. Disse gjenspeiles i NAVs tilgjengelighetserklæring for Altinn II skjemaer.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter – Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36

Åpne kontaktskjema