Spesifikasjon/underlagsliste til faktura for pensjonsytelser fra NAV

Til innboksen

Om denne tjenesten

Månedlig og kvartalsvis.

Rapporten inneholder månedlige og kvartalsvise oppgjør og er tilgjengelig i Altinn innen den 15 i påfølgende måned. Rapporten vil ligge i sitt eget arkiv i Altinn i ett år

Virksomheter som mottar faktura for pensjonsytelser fra NAV

For å lese rapporten trenger du en av disse Altinn-rollene:

  • Ansvarlig revisor
  • Lønn og personalmedarbeider
  • Regnskapsfører lønn
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Revisormedarbeider

Du kan se hvilke roller du har på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten inneholder noe sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalget.)

Spesifikasjonen viser navn, fødselsnummer, periode og beløp og brukes til å kontrollere faktura for pensjonsytelser fra NAV.

Rapporten vil du finne som vedlegg til meldingen i din "Innboks.
Vedleggene vises som:

  1. Rapport i PDF-format som kan åpnes for lesing eller utskrift
  2. CSV-fil som kan lastes ned og overføres til bedriftens lønns- og økonomisystem

Man må åpne/laste ned filene for videre bruk i egen virksomhet.

Åpne kontaktskjema