Inntektsmelding til NAV (NAV 08-30.01)

Arbeidsgiveren skal sende inntektsmeldingen når arbeidstakeren skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller stønader ved sykt barn eller nærstående.

NAV har lansert en ny inntektsmelding for sykepenger
Bruk den nye løsningen hvis du har mottatt et varsel fra NAV om å sende inn inntektsmelding. Du sender da inn inntektsmeldingen fra innloggede sider for arbeidsgivere på Nav.no. Les mer om den nye inntektsmelding for sykepenger (https://www.nav.no/inntektsmelding-sykepenger)


Send inntektsmelding for sykepenger via Nav.no

Send inntektsmelding via altinn.no  
(gjelder for foreldrepenger, svangerskapspenger eller stønader ved sykt barn eller nærstående, eller når dere ikke kan bruke inntektsmeldingen på Nav.no)

 

Om denne tjenesten

• Ved foreldrepermisjon skal du sende inntektsmeldingen så snart som mulig etter at det er fire uker igjen til foreldrepengeperioden starter. Hvis den ansatte starter med å utsette, er det den første dagen i utsettelsen som må oppgis som startdato for foreldrepengeperioden i inntektsmeldingen.

• Ved sykefravær skal du sende inntektsmeldingen så snart arbeidsgiverperioden er over.

Inntektsmeldingen gjelder disse ytelsene fra NAV:
  • Sykepenger
  • Foreldrepenger
  • Svangerskapspenger
  • Omsorgspenger
  • Pleiepenger
  • Opplæringspenger

Inntektsmelding skal leveres på underenhet/bedriftsnummer.

For å bruke denne tjenesten må du ha en av disse tilgangene i Altinn:
  • Ansvarlig revisor
  • Lønn og personalmedarbeider
  • Regnskapsfører lønn
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Revisormedarbeider
  • Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Forskrift om at saksopplysninger til Arbeids- og velferdsetaten skal gis elektronisk § 1 er gitt med hjemmel i folketrygdloven § 21-4. Den trer i kraft 01. januar 2019.

Altinn faser ut gammel teknologi-plattform i løpet av sommeren 2025.
Plattformen har en del utfordringer med tanke på tilgjengelighet (Altinns tilgjengelighetserklæring) som ikke kan rettes uten at tjenester flyttes. Disse gjenspeiles i NAVs tilgjengelighetserklæring for Altinn II skjemaer.

Kontaktinformasjon:

NAV Kontaktsenter 55 55 33 36.

Åpne kontaktskjema