Velkommen til info.altinn.no

Fra mandag morgen den 30. oktober endrer Altinn nettadresse - og du blir automatisk videresendt fra altinn.no til info.altinn.no


Endringen gjelder alle informasjonssider før innlogging i Altinn - for eksempel forsiden, skjemakatalogen, starte-og-drive-bedrift-sidene, hjelpesidene etc.

  • Du behøver ikke tenke på dette selv. Hvis du går til altinn.no, blir du automatisk videresendt til info.altinn.no

Årsaken til at informasjonssidene flyttes til et såkalt sub-domene, er arbeidet med å modernisere hele Altinn-plattformen. Informasjonssidene er flyttet til en skyplattform som ligger på et annet område enn innboksen og de gamle Altinn-tjenestene.

Innboksen, profil og gamle Altinn-skjemaer vil du fortsatt finne på altinn.no eller www.altinn.no-domenet etter at du har logget inn.

Åpne kontaktskjema