Omsetningsoppgave for merverdiavgift erstattes av mva-melding fra 2017

Fra 1. januar 2017 må mva-registrerte ha oppdatert versjon av regnskapssystemet. Mva på innførsel av varer (importmoms) skal innberettes i mva-meldingen.


Kjøper du varer fra utlandet, også enkeltinnkjøp, må du selv beregne og bokføre moms for importen. Du får ikke lenger faktura på momsen fra speditøren eller tolletaten. 

Alle merverdiavgiftsregistrerte virksomheter skal fra og med 1. termin 2017 levere mva-meldingen.

Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter dagens omsetningsoppgave for merverdiavgift.

Frister for innlevering og betaling endres ikke.

NB: Alle terminer som gjelder 2016 skal rapporteres på dagens oppgave. Mva-meldingen gjelder transaksjoner fra 1.1.2017.

Kjøper du varer fra utlandet?

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir deg plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift. Fra 2017 skal du rapportere innførselsmerverdiavgift for varer i mva-meldingen i stedet for i tolldeklarasjonen.

I dag inngår avgiften i tolldeklarasjonen og betales ved importen. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av deg. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.

Fra 2017 oppgis ikke lenger innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen. Virksomheten må selv beregne avgiftsgrunnlag og avgift ut fra opplysninger i tolldeklarasjonen m.m.

Alle varer skal likevel deklareres til Tolletaten, og toll og særavgift betales ved deklarering som i dag.

Dette må du forberede – begynn nå:

  • Regnskapssystemet, konti og mva-koder må være oppdatert og tilpasset mva-meldingen før 1.1.2017. Dette er nødvendig for å få ut tall spesifisert på mva-meldingens 19 poster. Sjekk med din systemleverandør eller regnskapsfører hvordan du skal oppdatere. Dette gjelder selv om du ikke importerer noe.
  • Sett deg inn i reglene om innførselsmerverdiavgift. Virksomheten har ansvar for beregning, innberetning og innbetaling av innførselsmerverdiavgift. Sett deg inn i hvordan du finner beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgift, blant annet tollverdi.
  • Gå gjennom avtaler og rutiner internt, med regnskapsfører og eventuelle speditører. Lag rutiner for hvordan innførselsmerverdiavgiften skal behandles. Tenk på at tolldeklarasjonene må være tilgjengelig for den som skal beregne avgiften. Tolletaten vil tilby en Altinn-rapport med oversikt over alle deklarasjoner.

Finn ut mer på  www.skatteetaten.no/mva-melding
Her finner du mye informasjon under "Spørsmål og svar".

Åpne kontaktskjema