Ny versjon av Altinn - hva er nytt?

13. desember kom Altinn i ny versjon. Den største endringen er ny versjon av søk på tvers av aktører.


I det nye søket på tvers, angir du hvor du vil søke, og avgrenser eventuelt på hvilke statuser, aktører og hvilken periode du er interessert i. Da får du tilgang til et søkeresultat på tvers av aktører. For søk du ønsker å gjenta ved en senere anledning har du også muligheten til å lagre søket.

Du finner søk på tvers ved å velge "Vis alle aktører", og deretter velge "Søk på flere aktører". 

I tillegg til søk på tvers gjøres det flere mindre endringer og feilrettinger. Disse er beskrevet her.

I forbindelse med den nye versjonen er det også lagd en guide til innboksen.

Åpne kontaktskjema