Ny versjon av Altinn - hva er nytt i mai?

14. mai kom Altinn i ny versjon. Denne versjonen inneholder blant annet forbedringer på varsling fra tjenesteeier via foretrukket kanal.


Der det tidligere har vært sendt varsel på både e-post og SMS på grunn av usikkerhet om mottakeren har registrert e-postadresse eller mobilnummer, vil foretrukket kanal indikere for Altinn hvilken kanal som først skal brukes ved varsling. Hvis varselmottaker ikke har registrert noen adresse for foretrukket kanal, så skal varsel genereres på den andre kanalen.

Les nærmere beskrivelse om dette og hva annet som er nytt i denne versjonen.

Åpne kontaktskjema