Ny versjon av Altinn - hva er nytt i august?

Ny versjon av Altinn kom i produksjon 27. august. Versjonen inneholder mindre forbedringer og feilrettinger. Blant annet kan du nå se om du har reservert deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret, det er lagt til en boks i profilen som informerer om du har reservert deg.


Det er nå greit å følge med selv på hva som forbedres i Altinn-løsningen. På GitHub finner du en dokumentasjonsside kalt Altinn docs. Her får du oversikt over endringene som leveres i de månedlige releasene, også for august måned.

Åpne kontaktskjema