Hva er nytt i versjon 18.1

15. januar kom årets første versjon i Altinn. En viktig endring er at du kan dele og gi tilgang til mottaker ved å sende lenke til skjema og meldinger som ligger i Altinn.


Du kan nå dele og gi tilgang til mottaker ved å sende lenke til  skjema og meldinger som ligger i Altinn. Skjema under utfylling og meldinger med sensitivt innhold kan ikke videresendes fra Altinn til ekstern mottaker på e-post. Disse må altså deles ved å sende lenke til skjemaet/meldingen som ligger i Altinn. Mottaker må få tilgang til, og logge inn for å se. Om du har delegerbare rettigheter på den instansen du ønsker å dele, kan du dele skjemaet med andre som ikke har tilgang. Du kan skrive personlig melding til den som mottar e-postvarselet. Det er mulig å se hva som er delegert og sendt, og dette spores også i aktivitetsloggen.

I denne versjonen er det også verdt å merke seg en bedre løsning for oppdatering av varslingsadresser i Altinn. For revisorer og regnskapsførere som får tildelt en klientdelegeringsrolle er det nå mulig å oppdatere kontaktinformasjon.

Det er også blitt lettere å se og slette delegeringer gjort til både andre og deg selv på instans-nivå.

Nærmere beskrivelse av endringene finner du her.

Åpne kontaktskjema