Hva er nytt i de siste releasene i Altinn

Siste versjon av Altinn kom i produksjon 11. desember. Her finner du en liten oversikt over hva som er nytt i de siste releasene i Altinn.


Releasen i oktober (18.10) inneholdt forbedring og feilretting av tidligere produksjonssettinger. Av endringer kan nevnes mulighet for permanent sletting i innboks og utvidet maksimum størrelse på e-poster.

I november-releasen (18.11) ble basisrollen fjernet, det vil si at den ikke lenger automatisk følger med ved delegering. Og ved SMS-varslinger er det mulighet for tjenesteeier å stå som avsender av varselet dersom det er ønsket.

I siste release i desember (18.12) er det åpnet for visning av organisasjonsform i rest API med filtrering og lenke til Enhetsregisteret. Det er også mulig å styre utsendelse av varsel ved prefill og at logikken gjør en bedre verifisering av kontaktinformasjon opp mot varslingsinnstillingene.

Altinns dokumentasjonsside kan du se en endringslogg som viser innholdet i tidligere og planlagte releaser.

Åpne kontaktskjema