Arbeidsgivere kan sende digital inntektsmelding til NAV i Altinn

Fra 1. januar 2019 godtar NAV kun digitale inntektsopplysninger. På Altinn kan arbeidsgivere sende digital inntektsmelding til NAV for arbeidstakere som har søkt om foreldrepenger, svangerskapspenger, sykepenger, pleiepenger, omsorgspenger eller opplæringspenger.


Den digitale inntektsmeldingen har erstattet papirskjemaet for inntektsopplysninger (NAV 08-30.01). De fleste arbeidsgiverne med eget lønns- og personalsystem vil nå også kunne sende inntektsmeldingen direkte fra dette systemet. Hvis inntektsmeldingen ikke kan sendes fra lønns- og personalsystemet, bør virksomheten ta kontakt med leverandøren av systemet for å undersøke når det blir oppdatert.

Når skal du sende digital inntektsmelding til NAV?
Ved søknad om foreldrepenger kan den digitale inntektsmeldingen sendes dersom det er fire uker elle mindre til foreldrepengeperiodenen starter.

Ved søknad om sykepenger, svangerskapspenger eller pleie-, omsorgs- og opplæringspenger, skal inntektsmeldingen sendes så snart som mulig etter første fraværsdag.

Hva skjer hvis inntektsmeldingen ikke sendes i tide?

NAV kan ikke starte behandlingen av søknaden før inntektsmeldingen er mottatt. Det er derfor viktig at inntektsmeldinger for flere ansatte ikke samles opp, men at de sendes løpende, slik at utbetalingen fra NAV til den enkelte ansatte eller arbeidsgiver ikke blir forsinket.

Hvor finner du informasjon om digital inntektsmelding?
nav.no/inntektsmelding finner du mer informasjon og vanlige spørsmål og svar om den digitale inntektsmeldingen. Her finner du også videoer som viser hvordan du logger deg inn i Altinn og hvordan du skal fylle ut inntektsmeldingen.

Hvem kan sende inntektsmelding?
For å sende inntektsmeldingen må du eller ditt lønns- og personalsystem ha en av disse tilgangene i Altinn:
• Ansvarlig revisor
• Lønn og personalmedarbeider
• Regnskapsfører lønn
• Regnskapsfører med signeringsrettighet
• Regnskapsfører uten signeringsrettighet
• Revisormedarbeider
• Kontaktperson NUF

Her finner du mer informasjon og en oversikt over alle Altinn-rollene.

Åpne kontaktskjema