Altinn blir en del av Digitaliseringsdirektoratet

Den 1. januar 2020 ble Altinn, deler av fagmiljøet for informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) samlet i det nye Digitaliseringsdirektoratet.


Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet vil ha Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som overordna fagdepartement.

Les hele artikkelen på Digitaliseringsdirektoratets nettsider

Åpne kontaktskjema