Tilskotsordningar for seriar

Norsk filminstitutt gir tilskot til utvikling, produksjon og lansering av seriar.


For seriar finst følgjande tilskotsordningar:

Insentivordninga

  • Kompetansehevande tiltak: Kompetansehevande tiltak for norsk audiovisuell bransje
    Lansering og distribusjon: Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer
    Lansering og distribusjon: Lansering av film og seriar i Noreg
    Lansering og distribusjon: Lansering av film og seriar i utlandet
    Utvikling: Idéfordypning

 

Norsk filminstitutt om tilskotsordningar

Åpne kontaktskjema