Tilskuddsordninger for serier

Norsk filminstitutt gir tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av serier.


For serier finnes følgende tilskuddsordninger:

Insentivordningen

  • Kompetansehevende tiltak: Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje
  • Lansering og distribusjon: Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer
  • Lansering og distribusjon: Lansering av film og serier i Norge
  • Lansering og distribusjon: Lansering av film og serier i utlandet
  • Utvikling: Idéfordypning

 

Norsk filminstitutt om stipendordninger

Open contact form