Tilskotsordningar for filmar

Norsk filminstitutt gir tilskot til utvikling, produksjon og lansering av filmar, kinofilmar, kortfilmar og spelefilmar.


For filmar finst følgande tilskotsordningar:

 • Innkjøpsordningar: Innkjøpsordninga for film
 • Insentivordninga: Insentivordninga
 • Kompetansehevande tiltak: Kompetansehevanda tiltak for formidlarar og pedagogar
 • Kompetansehevande tiltak: Kompetansehevande tiltak for norsk audiovisuell bransje
 • Kompetansehevande tiltak: Utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skulesekken
 • Lansering og distribusjon: Felles lanseringtiltak på internasjonale arenaer
 • Lansering og distribusjon: Lansering av film og seriar i Noreg
 • Utvikling: Idéfordjuping
 • Utvikling: Neo idéutvikling (langt format)
 • Visning og arrangement: Cinematekverksemd
 • Visning og arrangement: Filmfestivalar
 • Visning og arrangement: Filmklubbverksemd
 • Visning og arrangement: Lokale kinotiltak
 • Visning og arrangement: Medverknadstiltak barn og unge


For kinofilmar finst følgande tilskotsordningar:

(Ein kinofilm er her definert som ein film med visningstid på minst 60 minutt og som er produsert for visning på kino. Dette omfattar både spelefilm og dokumentar.)

 • Lansering og distribusjon: Distribusjon av utanlandsk kvalitetsfilm
 • Lansering og distribusjon: Kompensasjon for redusert billettsal
 • Utvikling: Neo idéutvikling (langt format)


For kortfilmar finst følgande tilskotsordningar:

 • Lansering og distribusjon: Lansering av film og seriar i utlandet


Produksjon: Produksjon 2

Produsentar av prosjekt som allereie har fått produksjonstilskot, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relaterte til Covid-19 kan søke om tilskot. Tilskotsordninga gjeld alle format, det vil seie kortfilm, spelefilm, dokumentarfilm og dramaseriar.

 • Produksjon: Produksjon av kortfilm etter konsulentordning
 • Produksjon: Samproduksjon av kortfilm med utanlandsk hovudprodusent
 • Utvikling: Utvikling av kortfilm etter konsulentvurdering

 

For spelefilmar finst følgande tilskotsordningar:

 • Etterhandstilskot: Etterhandstilskot
 • Lansering og distribusjon: Lansering av film og seriar i utlandet

 

Produksjon:

Produksjon: Neo produksjon

Neo produksjon er ei tilskotsordning for manifesterte talent som ønsker å debutere i det lange formatet innan spelefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordninga rettar seg mot regissørar og serieskaparar som saman med produsenten sin har vore gjennom ein utviklingsfase og som nå er klare for å gå i produksjon med ein lågbudsjettsproduksjon.


Produksjon: Produksjon 2

Produsentar av prosjekt som allereie har fått produksjonstilskot, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relaterte til Covid-19 kan søke om tilskot. Tilskotsordninga gjeld alle format, det vil seie kortfilm, spelefilm, dokumentarfilm og dramaseriar.

 • Produksjon: Produksjon av spelefilm etter konsulentvurdering
 • Produksjon: Produksjon av spelefilm etter marknadsvurdering
 • Produksjon: Samproduksjon av spelefilm med utanlandsk hovudprodusent
 • Produksjon: Sørfond
 • Utvikling: Manusutvikling fiksjon
 • Utvikling: Neo idéutvikling (langt format)

 

Utvikling: Neo utvikling

Neo utvikling er ei tilskotsordning for manifesterte talent som ønsker å debutere i det lange formatet innan spelefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordninga rettar seg mot regissørar og serieskaparar som har relevant utdanning eller erfaring, og som gjennom tidlegare verk har fått manifestert eit talent – og som nå ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format i samarbeid med produsenten sin.

 • Utvikling: Utvikling av spelefilm etter konsulentvurdering

 

Norsk filminstitutt om tilskotsordningar

Åpne kontaktskjema