Tilskuddsordninger for filmer

Norsk filminstitutt gir tilskudd til utvikling, produksjon og lansering av filmer, kinofilmer, kortfilmer og spillefilmer.


For filmer finnes følgende tilskuddsordninger:

 • Innkjøpsordninger: Innkjøpsordningen for film
 • Insentivordningen: Insentivordningen
 • Kompetansehevende tiltak: Kompetansehevende tiltak for formidlere og pedagoger
 • Kompetansehevende tiltak: Kompetansehevende tiltak for norsk audiovisuell bransje
 • Kompetansehevende tiltak: Utvikling av formidlingsopplegg i Den kulturelle skolesekken
 • Lansering og distribusjon: Felles lanseringstiltak på internasjonale arenaer
 • Lansering og distribusjon: Lansering av film og serier i Norge
 • Utvikling: Idéfordypning
 • Utvikling: Neo idéutvikling (langt format)
 • Visning og arrangement: Cinematekvirksomhet
 • Visning og arrangement: Filmfestivaler
 • Visning og arrangement: Filmklubbvirksomhet
 • Visning og arrangement: Lokale kinotiltak
 • Visning og arrangement: Medvirkningstiltak barn og unge


For kinofilmer finnes følgende tilskuddsordninger:

(En kinofilm er her definert som en film med visningstid på minst 60 minutter og som er produsert for visning på kino. Dette omfatter både spillefilm og dokumentar.)

 • Lansering og distribusjon: Distribusjon av utenlandsk kvalitetsfilm
 • Lansering og distribusjon: Kompensasjon for redusert billettsalg
 • Utvikling: Neo idéutvikling (langt format)


For kortfilmer finnes følgende tilskuddsordninger:

 • Lansering og distribusjon: Lansering av film og serier i utlandet


Produksjon: Produksjon 2

Produsenter av prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til Covid-19 kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder alle formater, det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier.

 • Produksjon: Produksjon av kortfilm etter konsulentordning
 • Produksjon: Samproduksjon av kortfilm med utenlandsk hovedprodusent
 • Utvikling: Utvikling av kortfilm etter konsulentvurdering


For spillefilmer finnes følgende tilskuddsordninger:

 • Etterhåndstilskudd: Etterhåndstilskudd
 • Lansering og distribusjon: Lansering av film og serier i utlandet

 

Produksjon:

Produksjon: Neo produksjon

Neo produksjon er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som sammen med sin produsent har vært gjennom en utviklingsfase og som nå er klare for å gå i produksjon med en lavbudsjettsproduksjon.

Produksjon: Produksjon 2

Produsenter av prosjekter som allerede har fått produksjonstilskudd, og som har fått eller vil få konkrete ekstrakostnader relatert til Covid-19 kan søke om tilskudd. Tilskuddsordningen gjelder alle formater, det vil si kortfilm, spillefilm, dokumentarfilm og dramaserier.

 • Produksjon: Produksjon av spillefilm etter konsulentvurdering
 • Produksjon: Produksjon av spillefilm etter markedsvurdering
 • Produksjon: Samproduksjon av spillefilm med utenlandsk hovedprodusent
 • Produksjon: Sørfond
 • Utvikling: Manusutvikling fiksjon
 • Utvikling: Neo idéutvikling (langt format)

Utvikling: Neo utvikling

Neo utvikling er en tilskuddsordning for manifesterte talenter som ønsker å debutere i det lange formatet innen spillefilm, dokumentar, drama eller hybrid. Ordningen retter seg mot regissører og serieskapere som har relevant utdanning eller erfaring, og som gjennom tidligere verk har fått manifestert et talent – og som nå ønsker å utvikle sitt første eller andre prosjekt i langt format i samarbeid med produsenten sin.

 • Utvikling: Utvikling av spillefilm etter konsulentvurdering

 

Norsk filminstitutt om stipendordninger

Open contact form