Stønad frå Nordic InnovationCentre

Innovative prosjekt med deltakarar frå 3-5 nordiske land kan søka delfinansiering for prosjekt med nordisk relevans, med resultatspreiingseffektar eller som har fagleg nyheits- og innovasjonsverdi.


Nordic InnovationCentre arbeider for å styrkje innovasjonsevna og konkurransekrafta i det nordiske næringslivet.

Nordic InnovationCentre kan delfinansiere nordiske prosjekt som:

 • Har relevans i nordisk samanheng
 • Resultatspreiingseffektar
 • Har nyhende- og innovasjonsverdi innanfor eige fagområde

Grunnleggjande krav til prosjekta som søkjer finansiering:

 • Prosjekta må ha deltakarar frå minst 3 (helst 5) nordiske land
 • Minimum 50% eigenfinansiering (dette kan vere eiga arbeidstid og/eller eigne midlar)
 • Prosjekttida kan høgst vere 36 månader

Prosjekt med høg grad av eigenfinansiering og effektiv prosjektperiode oppnår høgare prioritet.

Følgjande tiltak blir IKKJE finansiert:

 • Grunnforsking
 • Marknadsføring
 • Enkeltføretak i Norden (forfordeling)
 • Frittståande aktivitetar
 • Skriving av søknadar

Nordisk InnovationsCenter om ordningen

Åpne kontaktskjema