Støtte fra Nordic InnovationCentre

Innovative prosjekter med deltakere fra 3-5 nordiske land kan søke delfinansiering for prosjekter med nordisk relevans, med resultatspredningseffekter eller som har faglig nyhets- og innovasjonsverdi.


Nordic InnovationCentre arbeider for å styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften i det nordiske næringslivet.

Nordic InnovationCentre kan delfinansiere nordiske prosjekter som:

 • Har relevans i nordisk sammenheng
 • Resultatspredningseffekter
 • Har nyhets- og innovasjonsverdi innenfor eget fagområde

Grunnleggende krav til prosjektene som søker finansiering:

 • Prosjektene må ha deltakere fra minst 3 (helst 5) nordiske land
 • Minimum 50 % egenfinansiering (dette kan være egen arbeidstid og/eller egne midler)
 • Prosjekttiden kan være høyst 36 måneder

Prosjekt med høy grad av egenfinansiering og effektiv prosjektperiode oppnår høyere prioritet.

Følgende tiltak finansieres IKKE:

 • Grunnforskning
 • Markedsføring
 • Enkeltforetak i Norden (forfordeling)
 • Frittstående aktiviteter
 • Skriving av søknader

Nordisk InnovationsCenter om ordningen

Open contact form