Senter for forskingsdrive innovasjon (SFI)

Senter for forskingsdriven innovasjon (SFI) er ei ordning som styrkjer innovasjon gjennom satsing på langsiktig forsking i tett samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framståande forskingsmiljø.


Bedriftene deltek aktivt i senteret si styring, finansiering og forsking. Sentera blir etablerte for ein periode på maksimalt fem pluss tre år.

Forskningsrådet om SFI – Sentre for forskningsdrevet innovasjon

Åpne kontaktskjema