Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er en ordning som styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forsking i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskingsmiljøer.


Bedriftene deltar aktivt i senterets styring, finansiering og forskning. Sentrene blir etablert for en periode på maksimalt fem pluss tre år.

Forskningsrådet om SFI

Open contact form