Rådgjeving om vern av innovasjon

Lurar du på korleis du kan verne dei immaterielle verdiane dine? Treng du hjelp til å sjå korleis dei immaterielle verdiane til bedrifta kan utnyttast for å auke innteninga?


Innovasjon Noreg tilbyr IPR-rådgjeving med utgangspunkt i eit udekt behov i marknaden. Innovasjon Norge aukar bevisstheita om korleis bedrifter kan utnytte IPR strategisk i forretningsutviklinga si for å sikre bedrifta sitt konkurransefortrinn og auke bedrifta sin verdi, og ha eit breitt nettverk blant offentlege og private aktørar i Noreg og internasjonalt som du kan dra nytte av.

På IPRhjelp. no kan du ta ein sjølvtest for å finne ut kva immaterielle verdiar som er relevante for bedrifta di. Du finn også andre nyttige verktøy og oversikt over kvar du kan få hjelp.

Innovasjon Noreg om vern av innovasjon

IPR-hjelp - immaterielle rettigheter

Åpne kontaktskjema