Rådgivning om beskyttelse av innovasjon

Lurer du på hvordan du kan beskytte dine immaterielle verdier? Trenger du hjelp til å se hvordan bedriftens immaterielle verdier kan utnyttes for å øke inntjeningen? Innovasjon Norge kan sparre med deg og gi objektive råd.


Innovasjon Norge kan gi deg konkrete råd og hjelper deg å innhente riktig informasjon, slik at du kan ta bedre beslutninger om beskyttelse og forretningsmessig utnyttelse av dine immaterielle rettigheter (IPR).

Innovasjon Norge sin rolle er å øke bevisstheten om hvordan bedrifter kan utnytte IPR strategisk i sin forretningsutvikling for å sikre bedriftens konkurransefortrinn og øke bedriftens verdi. Innovasjon Norge har et bredt nettverk blant offentlige og private aktører i Norge og internasjonalt som du kan dra nytte av. Tilbudet er et supplement til spesialiserte tjenester som tilbys av kommersielle aktører.

Hvem får rådgivning?

Innovasjon Norge prioriterer gründere, samt små og mellomstore bedrifter som utvikler innovative produkter og tjenester, og/eller har lite eller ingen erfaring med immaterielle verdier fra før.

 

Open contact form