PILOT-T

I eit Pilot-T-prosjekt skal ei bedrift, i samarbeid med andre aktørar, få fram ny eller bruke eksisterande kunnskap på nye måtar eller område innan transportforsking.


Målet er å få nye, smarte mobilitetsløysingar raskare i bruk - og slik påverke framtida sitt transportsystem sånn at dette blir effektivt, miljøvenleg og trygt.

Pilot-T er eit samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Forskningsrådet om PILOT-T

Innovasjon Norge om PILOT-T

 

 

Åpne kontaktskjema