PILOT-T

I et Pilot-T-prosjekt skal en bedrift, i samarbeid med andre aktører, få fram ny eller bruke eksisterende kunnskap på nye måter eller områder innenfor transportforskning.


Målet er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk - og slik påvirke fremtidens transportsystem sånn at dette blir effektivt, miljøvennlig og trygt. PILOT-T er et samarbeid mellom Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

 

 

Open contact form