Ordningar for industri og handel

Jobber du med landbruksbasert industri og handel finst det ulike tilskotsordningar du kan søke på.


Dei forskjellige ordningane har ulike reglar og plikter.

  • Import og RÅK
  • Meieri og eggpakkeri
  • Korn og kraftfôr
  • Vegetabil og honning
  • Slakteri og ullstasjon
  • Skogindustri

Landbruksdirektoratet om ordningar for industri og handel

Åpne kontaktskjema