Ordninger for industri og handel

Jobber du med landbruksbasert industri og handel er det ulike tilskuddsordninger du kan søke på.


Det er ulike regler og plikter knyttet til de forskjellige ordningene.

  • Import og RÅK
  • Meieri og eggpakkeri
  • Korn og kraftfôr
  • Vegetabiler og honning
  • Slakteri og ullstasjon
  • Skogindustri
Open contact form