Nærings-ph.d. - doktorgradprosjekt i bedrift

Bedrifter som ønskjer å styrkja forskingskompetansen sin og -aktivitet kan søkja om eit doktorgradsprosjekt.


I eit Nærings-ph.d.-prosjekt går ei bedrift og eit universitet eller høgskule saman om eit doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet blir utført av ein tilsett og skal vera relevant for bedrifta.

Forskningsrådet – Nærings-ph.d.

Åpne kontaktskjema