Nærings-ph.d. – doktorgradprosjekt i bedrift

Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet kan søke om et doktorgradsprosjekt.


I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

Open contact form