Music Norway sitt arrangørtilskot

Tilskotsordninga skal bidra til å lage ein møteplass der norske artistar, komponistar og bransjeaktørar blir eksponerte for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale moglegheiter.


Formålet er å gi auka internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvarar og opphavspersonar, og styrkje profesjonaliseringa av norsk musikkliv gjennom auka bransjekunnskap, marknadskompetanse og internasjonalt nettverk.

Kva kan du søke stønad til?

Presse- og ekspertbesøk

Besøk av utanlandske medium og bransje til norske festivalar, bransjetreff, konsertar, showcasar, seminar, label-nights, lanseringar og så vidare. Det kan søkjast om tilskot til reise- og overnattingskostnader.

Låtskrivarsamling

Besøk av utanlandske låtskrivarar og produsentar til låtskrivarsamlingar i Noreg der målet er å skrive for andre. Det kan søkast om delfinansiering av reise- og opphaldskostnader. Arrangøren bør vise til tidlegare haldne låtskrivarcampar og resultat. 

Delegatprogram

Besøk av utanlandske medium og bransje til norske festivalar med større internasjonalt delegatprogram. Delegatar som bidrar til å fremme moglegheiter for norsk musikk internasjonalt, slik som festivalbookarar, arrangørar, agentar, musikkjournalistar og andre med direkte musikkfagleg tilknyting skal prioriterast.

Kven kan søke?

Verksemder som tar på seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangement i Noreg der målet er å promotere norsk musikk mot internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søkjaren må ha norsk organisasjonsnummer.

Stikk.no - Søknad om arrangørtilskudd

Music Norway om arrangørtilskot

Åpne kontaktskjema