Music Norways arrangørtilskudd

Tilskuddsordningen skal bidra til å lage en møteplass hvor norske artister, komponister og bransjeaktører eksponeres for internasjonal presse og musikkindustri for å oppnå internasjonale muligheter.


Formålet er å gi økt internasjonal omtale og bidra til eksport av profesjonelle norske utøvere og opphavere, samt styrke profesjonaliseringen av norsk musikkliv gjennom økt bransjekunnskap, markedskompetanse og internasjonalt nettverk.

Hva kan du søke om?

Presse- og ekspertbesøk

Besøk av utenlandsk media og bransje til norske festivaler, bransjetreff, konserter, showcaser, seminarer, label-nights, lanseringer etc. Det kan søkes om tilskudd til reise- og overnattingskostnader.

Låtskriversamling

Besøk av utenlandske låtskrivere og produsenter til låtskriversamlinger i Norge hvor målet er å skrive for andre. Det kan søkes om delfinansiering av reise- og oppholdskostnader. Arrangøren bør vise til tidligere avholdte låtskrivercamper og resultater. 

Delegatprogram

Besøk av utenlandsk media og bransje til norske festivaler med større internasjonalt delegatprogram. Delegater som bidrar til å fremme muligheter for norsk musikk internasjonalt, slik som festivalbookere, arrangører, agenter, musikkjournalister og andre med direkte musikkfaglig tilknytning skal prioriteres.

Hvem kan søke?

Virksomheter som påtar seg ansvar for å arrangere, koordinere og gjennomføre arrangementer i Norge hvor målet er å promotere norsk musikk mot internasjonal musikkbransje eller internasjonale media. Søker må ha norsk organisasjonsnummer.

Open contact form