Music Norway sitt marknadsføringstilskot

Tilskotsordninga skal bidra til økt internasjonal etterspørsel og synlegheit for norske utøvarar, komponistar, låtskrivarar og musikkselskap.


Kva kan du søka stønad til?

Konkrete kostnader knytt til enkeltståande marknadsføringstiltak som utløyser internasjonal etterspurnad. Marknadsføringa kan gjelde kortare periodar og for ein enkelt marknad. Det er også moglegheit å søke om tilskot til større lanseringprosjekt.

Kven kan søke?

Utøvarar, artistar, komponistar, låtskrivarar, tekstforfattarar som er norske statsborgarar eller busette i Noreg. Management eller andre bransjerepresentantar kan søke på vegner av artisten sin. Verksemda/utøvaren må ha norsk organisasjonsnummer og vere registrert i Føretaksregisteret. Søkar må ha rettane til lansering.

Music Norway om marknadsføringstilskot

Stikk.no om marknadsføringstilskot

Åpne kontaktskjema