Music Norways markedsføringstilskudd

Tilskuddsordningen skal bidra til økt internasjonal etterspørsel og synlighet for norske utøvere, komponister, låtskrivere og musikkselskaper.


Hva kan du søke støtte til?

Konkrete kostnader knyttet til enkeltstående markedsføringstiltak som utløser internasjonal etterspørsel. Markedsføringen kan gjelde kortere perioder og for et enkelt marked. Det er også mulighet å søke om tilskudd til større lanseringsprosjekter.

Hvem kan søke?

Utøvere, artister, komponister, låtskrivere, tekstforfattere som er norske statsborgere eller bosatt i Norge. Management eller andre bransjerepresentanter kan søke på vegne av sin artist. Virksomheten/utøveren må ha norsk organisasjonsnummer og være registrert i Foretaksregisteret. Søker må ha rettighetene til lansering.

Open contact form