Komponistane sitt vederlagsfond

Yrkesaktive komponistar og organisasjonar innan ny musikk kan søka om komponiststipend og organisasjonstønad.


Formålet til fondet er å støtte skapande tonekunst, uansett sjanger. Stønaden skal komme dei komponistane til gode som gjennom nokre års verksemd har ytt ein kvalitetsmessig verdfull innsats.

Kva kan du søke stønad til?

  • Komponistar kan søke om stønad til arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordjupningsstipend.
  • Organisasjonar og foreiningar som arbeider for å skape og formidle nyskriven musikk kan søka om organisasjonstønad.

Kven kan søke?

  • Yrkesaktive komponistar. Komponisten må sjølv stå som søkar. Komponistar som ikkje er knytt til fagorganisasjon, er like søknadskvalifiserte som medlemmer.
  • Organisasjonar og foreiningar som søker skal ha hovudformål å fremme skaping av ny norsk musikk, uansett sjanger. Organisasjonar som primært driv med konsertverksemd eller ensemble kan ikkje søke.

Prosjekt og institusjonar som har vesentlege inntekter frå anna hald - både offentlege og private - har ikkje rett til stønad.

Søknadsfristar: 2. februar og 2. september kl. 13.00.

Vederlagsfondet til komponistane blir administrert av Musikkfondene.

Komponistenes vederlagsfond om ordninga og søkeprosessen

Åpne kontaktskjema