Komponistenes vederlagsfond

Yrkesaktive komponister og organisasjoner innen ny musikk kan søke om henholdsvis komponiststipend og organisasjonsstøtte.


Fondets formål er å støtte skapende tonekunst, uansett genre. Støtte skal komme de komponister til gode som gjennom noen års virksomhet har ytt en kvalitetsmessig verdifull innsats.

Hva kan du søke støtte til?

  • Komponister kan søke om støtte i form av arbeidsstipend, reisestipend, utstyrsstipend og fordypningsstipend.
  • Organisasjoner og foreninger som arbeider for å skape og formidle nyskrevet musikk kan søke om organisasjonsstøtte.

Hvem kan søke?

  • Yrkesaktive komponister. Komponisten må selv stå som søker. Komponister som ikke er tilsluttet fagorganisasjon, er like søknadsberettiget som medlemmer.
  • Organisasjoner og foreninger som søker skal ha hovedformål å fremme skaping av ny norsk musikk, uansett genre. Organisasjoner som primært driver med konsertvirksomhet eller esembler kan ikke søke.

Prosjekter og institusjoner som har vesentlige inntekter fra annet hold - både offentlige og private - er ikke berettiget til støtte.

Søknadsfrister: 2. februar og 2. september kl. 13.00.

Komponistenes vederlagsfond administreres av Musikkfondene.

Komponistenes Vederlagsfond om støtteordningen og søkeprosessen

Open contact form