Workshop i internasjonal marknadsutvikling

Innovasjon Noreg tilbyr bedrifter som veks og ekspanderer internasjonalt ein strategiworkshop, der formålet er at bedrifta skal konkretisere sin internasjonale forretningsmodell og plan for marknadsintroduksjon.


Workshop-serien består av fire digitale samlingar på 3-4 timar med oppstart ein gong i månaden. Workshopen er gratis og vert fasilitert av Innovasjon Noreg sine internasjonaliseringsrådgjevarar.

På samlingane lærer du å kartleggje faktorar som kan påverke forretningsmodellen din i nye marknader, teste kva marknader som kan vere aktuelle, utvikle forretningsmodellen, forstå kritiske suksessfaktorar for å lykkast internasjonalt og leggje ein plan for vegen vidare mot marknadsintroduksjon.

Innovasjon Noreg om workshop i internasjonal marknadsutvikling

Innovasjon Noregs kompetansesenter: Kurs i eksport til nye markeder

Åpne kontaktskjema