Workshop i internasjonal markedsutvikling

Innovasjon Norge tilbyr bedrifter som vokser og ekspanderer internasjonalt en strategiworkshop, der formålet er at bedriften skal konkretisere sin internasjonale forretningsmodell og plan for markedsintroduksjon.


Workshop-serien består av fire digitale samlinger á 3-4 timer med oppstart en gang i måneden. Workshopen er gratis og fasiliteres av Innovasjon Norges internasjonaliseringsrådgivere.

På samlingene lærer du å kartlegge faktorer som kan påvirke forretningsmodellen din i nye marked, teste hvilke markeder som kan være aktuelle,
utvikle forretningsmodellen, forstå kritiske suksessfaktorer for å lykkes internasjonalt og legge en plan for veien videre mot markedsintroduksjon.

Open contact form