EU-finansiering og rådgiving

Treng du finansiering til å pilotera, kommersialisera og skalera ei nyskapande og lønnsam løysing med eit globalt marknadspotensial? EUs program for forsking, innovasjon, og digitalisering, tilbyr ei rekkje finansieringsmoglegheiter for næringslivet. Innovasjon Noreg hjelper bedrifter og klyngjer med å lykkast med ein EU-søknad.


Kven kan søkje?

EU-programma er ope for alle typar søkjarar.

Kva kan du søkje om?

For bedrifter er det mange moglegheiter for å få støtte gjennom Horisont Europas ulike satsingar. I tillegg er det mange moglegheiter gjennom andre EU-program. Innovasjon Noreg tilbyr djupnerådgiving, marknadsorientering og kundeorientering for at bedrifter skal lykkast med søknaden sin. Innovasjon Noreg organiserer også kurs, workshops og pitchetrening.

  • Horisont Europa
  • Digital Europe Programme
  • COSME (inkludert klynge-til-klynge-samarbeid)
  • InvestEU
  • European Defence Fund
  • EUs innovasjonsfund

Vil du vite meir om kva moglegheiter som kan passe for deg? Ta kontakt med Innovasjon Noreg.

Innovasjon Noreg om EU-finansiering og rådgjeving

Åpne kontaktskjema