EU-finansiering

Trenger du finansiering til å pilotere, kommersialisere og skalere en nyskapende og lønnsom løsning med et globalt markedspotensial? EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, har en rekke satsinger for næringslivet.


Hvem kan søke?

Små, mellomstore og store bedrifter kan søke EU-finansiering.

Hva kan du søke om?

For bedrifter er det mange muligheter for å få støtte gjennom Horisont Europas ulike satsinger. I tillegg er det mange muligheter gjennom andre EU-programmer. Innovasjon Norge tilbyr dybderådgivning, markedsorientering og kundeorientering for at bedrifter skal lykkes med søknaden sin. Innovasjon Norge organiserer også kurs, workshops og pitchetrening.

Vil du vite mer om hvilke muligheter som kan passe for deg? Ta kontakt med Innovasjon Norge eller Forskningsrådet.

Open contact form